Werk

We hebben ruime ervaring met nulmetingen, bewijsrapportages en het proces verbaal van constatering. Elke type meting vraagt om een specifieke inspectie template. Enige voorbeelden.

Renovaties
Bouwwerkzaamheden kunnen schade veroorzaken aan het vastgoed zelf maar ook aan omliggende objecten. Opdrachtgevers willen graag voorkomen dat schade wordt toegebracht door medewerkers of onderaannemers. Regelmatig voeren we een nulmeting uit op locatie voor aannemers en renovatiebedrijven. Nauwkeurig wordt het object en alles in de omgeving vastgelegd, en gefotografeerd.

Heiwerkzaamheden
Bij heiwerkzaamheden wordt nogal eens in het bestek gevraagd om een vooropname van het perceel of de belendende percelen. Voor hei-bedrijven inspecteren we regelmatig bouwplaatsen waarbij we zowel de voorinspectie en eindinspectie uitvoeren.

Patentschending
Een machinefabriek heeft een machine ontwikkeld. De specitieke eigenschappen van de machine zijn vastgelegd en beschermt door een patent. Ondanks de genomen maatregelen ontwikkelt en verkoopt de concurrent een gelijkwaardige machine. Eerst worden pogingen ondernomen om hier in onderling overleg uit te komen. Uiteindelijk vindt de uitvinder toch dat op bepaalde eigenschappen van de machine inbreuk op het patent word gepleegd. Om bewijslast te verkrijgen leggen we de exacte werking van machine van de concurrent vast om de schending aan te tonen.

Kunst
Diverse malen hebben een nulmeting verricht voor kunstobjecten die verhuisd zouden worden. Na de verhuizing hebben wederom een meting verricht om in opdracht van de verzekeraar vast te stellen dat tijdens het transport geen schade is ontstaan.