Tarief

De prijs voor een nulmeting is afhankelijk van diverse factoren zoals datgene wat geinspecteerd dient te worden en met welke frequentie geinspecteerd dient te worden.

Een minimumprijs voor een nulmeting is er wel. Dit is 125 euro ex btw. Graag vernemen we uw specifieke wensen zodat we maatwerk kunnen leveren. Indien u wenst te beschikken over templates om zelf uw nulmetingen, audit of inspecties te verrichten helpen we u graag.